Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΜΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ



























Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου