Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
TΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
----------------------------------