Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Κωνσταντίνος Καλέντης: Παρουσίαση της εφαρμογής -application οδηγό του Μονοπατιού και της Ηλείας

Κυρίες και κύριοι,
Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη βαδίζει παράλληλα με την ανάπτυξη περιεχομένου για τα νέα δίκτυα, ειδικά με πολιτιστικό χαρακτήρα. Νέες τεχνολογίες όπως οι mobile εφαρμογές και το Internet, διευκολύνουν την ευρεία διάδοση αυτού του περιεχομένου, δημιουργούν νέους τρόπους πρόσβασης στην πολιτιστική σφαίρα επιρροής, και αλλάζουν ριζικά τη δομή και το περιεχόμενο της «πολιτιστικής βιομηχανίας.

Στο σύνολο των δραστηριοτήτων εκτός από δραστηριότητες σχετικές με την πολιτιστική
κληρονομιά συμπεριλαμβάνονται και σύγχρονες πολλαπλές δραστηριότητες.

Η παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου σε μορφή πολυμέσων θα δημιουργήσει νέα προϊόντα και νέες αγορές στην χώρα μας. Κατά συνέπεια θα έχει αντίκτυπο και στην αγορά εργασίας σε τομείς όπου η προβολή του Πολιτισμού αποτελεί κρίκο της αλυσίδας παραγωγής (όπως ο τουρισμός, η εκπαίδευση, ή οι εκθέσεις και τα συνέδρια πολιτιστικού χαρακτήρα).

Στον τομέα της τεχνολογίας θα υλοποιηθεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή (application) για την οικοτουριστική και ιστορική διαδρομή: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας

Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί για Αndroid κινητά και tablets και για συσκευές iOS (iPhone και iPad). Για τις android συσκευές θα αναπτυχθεί πάνω στο πιο σύγχρονο λειτουργικό για android, ενώ για τις Apple συσκευές θα αναπτυχθεί με βάση τo λειτουργικo σύστημα iOS 9.
 
Η βασική λειτουργία της εφαρμογής θα είναι να παρέχει στον χρήστη την διαδρομή του μονοπατιού σε χάρτη. Η πληροφορία αυτή θα παρέχεται με την επισήμανση του μονοπατιού πάνω στον αντίστοιχο χάρτη, του κάθε λειτουργικού συστήματος της κάθε φορητής συσκευής.

Για τις συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικό Αndroid θα γίνει χρήση των χαρτών της Google (Google Maps) και για τις iOS συσκευές θα χρησιμοποιηθούν οι χάρτες της Apple. Η επισήμανση του μονοπατιού θα γίνεται με την χρήση του GPS της εκάστοτε συσκευής. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της εφαρμογής θα στηριχτούν πάνω σε αυτή την βασική λειτουργία.

Αρχικά ο χρήστης θα μπορεί με βάση την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, να προσανατολιστεί σε σχέση με το μονοπάτι. Το GPS της συσκευής θα καθοδηγεί από την αρχική τοποθεσία που βρίσκεται ο περιηγητής έως το τέλος της διαδρομής, που έχει ορίσει ο ίδιος πάνω στο μονοπάτι. Πιο αναλυτικά, αν ο περιηγητής ξεκινήσει ή βρεθεί κάποια στιγμή εκτός μονοπατιού, το GPS θα τον καθοδηγήσει ώστε να επιστρέψει στην πορεία του.
Δηλαδή θα του δείχνει την ακριβή πορεία από την τοποθεσία που βρίσκεται έως το τέλος της διαδρομής του. Θα βοηθάει επίσης παρέχοντας πληροφορίες όπως ο χρόνος και η απόσταση, που χρειάζεται για να φτάσει στον προορισμό του.

Επιπλέον θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, τα ιστορικά μνημεία και τα αξιοθέατα, των περιοχών που βρίσκονται κατά μήκος του μονοπατιού. Αυτές οι κατηγορίες πληροφοριών θα επισημαίνονται με την μορφή εικονιδίων.
Το σχήμα του κάθε εικονιδίου θα υποδηλώνει την κατηγορία της πληροφορίας που θα παρέχεται  δηλαδή (ιστορία περιοχής, ιστορικό μνημείο, αξιοθέατο). Το πάτημα του κάθε εικονιδίου θα μεταφέρει τον χρήστη σε μια διεπαφή, η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία κάθε κατηγορίας σε μορφή λίστας και για κάθε στοιχείο θα παρέχεται η απόσταση του χρήστη από αυτό, αλλά και οι σχετικές πληροφορίες και το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.

Ο χρήστης θα μπορεί να το επιλέξει και να επισημανθεί η τοποθεσία του πάνω στον χάρτη έτσι ώστε να κατευθυνθεί σε αυτό εάν το επιθυμεί με την χρήση του GPS. Τέλος τα στοιχεία αυτά θα επισημαίνονται και πάνω στον χάρτη με την μορφή εικονιδίου.
Το κάθε εικονίδιο θα αναπαριστά την κατηγορία στην οποία ανήκει το στοιχείο και με το πάτημα αυτού θα εμφανίζεται ένας πίνακας με τις βασικές πληροφορίες του στοιχείου όπως (όνομα και περιοχή) και ένα πλήκτρο που θα παραπέμπει στην διεπαφή με τις πληροφορίες του στοιχείου.
·       Θα περιλαμβάνεται αναφορά στα σημεία στάθμευσης και χώρων δασικής αναψυχής, και στα σημεία που ο χειριστής θα μπορούσε να προμηθευτεί νερό, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
·       Επίσης θα περιλαμβάνεται αναφορά στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που υπάρχουν, κατά τη διαδρομή εάν θέλει ο χρήστης της εφαρμογής να ενημερωθεί και να εξασφαλίσει νυχτερινή παραμονή και διατροφή.

Παράλληλα μέσω της εφαρμογής θα παρέχονται πληροφορίες για φαρμακεία, νοσοκομεία και όλες τις τοπικές αρχές όπως αστυνομία, δασαρχείο, λιμενικές και δημοτικές αρχές.


Θα παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με Συνδέσεις, και διεθνείς οργανισμούς που συνδέεται το Μονοπάτι της Εκεχειρίας όπως η Ελληνική και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Οι παραπάνω λειτουργίες συνθέτουν την mobile εφαρμογή για το μονοπάτι της εκεχειρίας.
Τέλος θα κατασκευαστεί Ηλεκτρονικός διαδικυακός χώρος για την οικοτουριστική και ιστορική διαδρομή: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας.
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, οι νέες Τεχνολογίες πληροφορίας  παρέχουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης, διαχείρισης και προβολής της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά δείχνει ότι τεχνολογία και πολιτισμός είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Δεν είναι συνεπώς παράδοξο, ειδικά όταν η γεωγραφική μας περιοχή κατέχει μεγάλο μερίδιο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Η αξιοποίηση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για την ψηφιοποίηση, προώθηση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού, αποτελεί μια εξίσου σημαντική πτυχή για την Συμπολιτία Ολυμπίας.
Σας ευχαριστώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου